เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอนิวเฮอร์บัลพลัส จำกัด 
       ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงร่างกาย ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้แบรนด์ “AHP” โดยคัดสรรผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ได้แก่ GMP, GHP, HACCP และมาตรฐาน ISO 9001:2015 ควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมนักวิชาการสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดที่ปลอดภัย ตามปริมาณที่มีผลงานวิจัยรองรับ เพื่อการเสริมสุขภาพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิผลตามที่ผู้บริโภคคาดหวัง

ภายใต้หลักการสำคัญ

เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการดูแลสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจ และเป็นตัวช่วยเสริมสุขภาพให้คุณได้เต็มที่กับชีวิตในทุกวัน