ระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 1 ชั่วโมงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและวิถีชีวิต การทำความเข้าใจกลไกการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 1 ชั่วโมงจะช่วยให้เรารู้วิธีรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ขณะเดียวกันยังต้องติดตามตัวชี้วัดระดับน้ำตาลในเลือดอื่นๆ เพื่อดูแลสุขภาพโดยรวมอีกด้วย ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงและวิธีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงปกติอยู่ที่เท่าไร่ และวิธีควบคุมโรคเบาหวานให้อยู่หมัด (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงปกติอยู่ที่เท่าไร่ และวิธีควบคุมโรคเบาหวานให้อยู่หมัด (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

กลไกการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดหลัง 1 ชั่วโมง

การเผาผลาญน้ำตาลในเลือดหลังจาก 1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงประเภทของอาหารที่บริโภค ระดับการออกกำลังกาย และสุขภาพโดยรวมของคุณ หลังจากที่อาหารเข้าสู่ร่างกาย การย่อยอาหารจะไม่เกิดขึ้นทันที อาหารต้องผ่านกระบวนการเผาผลาญก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ ในระหว่างกระบวนการนี้ อาหารจะถูกย่อยลงในทางเดินอาหาร ทำให้เกิดสารอาหาร เช่น กลูโคสและสารประกอบอื่นๆ กลูโคสนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด กระตุ้นเซลล์เบต้าในตับอ่อนให้ผลิตอินซูลิน อินซูลินนี้ช่วยควบคุมปริมาณกลูโคสที่เข้าสู่เซลล์ในร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน ดังนั้นดัชนีน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงจึงมักจะสูงขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่อนุญาต

ในเวลาเดียวกัน เมื่อระดับอินซูลินพุ่งสูงขึ้น ตับจะรับสัญญาณให้ดูดซับกลูโคสและแปลงเป็นรูปแบบการกักเก็บที่เรียกว่าไกลโคเจน 

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 1 ชั่วโมงควรอยู่ที่เท่าไหร่

เพื่อประเมินภาวะสุขภาพผ่านดัชนีน้ำตาลในเลือด เราจำเป็นต้องวัดดัชนีนี้ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ดังนี้:

 • ดัชนีน้ำตาลในเลือด: ต่ำกว่า 140 mg/dL หรือ 7.8 mmol/L ดัชนีนี้มักใช้ในการประเมินสถานะน้ำตาลในเลือดพื้นฐาน เพื่อดูว่ามีสูงหรือต่ำ
 • ดัชนีน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร: น้อยกว่า 100 มก./ดล. หรือ 5.6 มิลลิโมล/ลิตร วัดขณะท้องว่างหลังจากผ่านไปอย่างน้อย 8 ชั่วโมงโดยไม่รับประทานอาหาร ระหว่าง 70 มก./ดล. (3.9 มิลลิโมล/ลิตร) ถึง 92 มก./ดล. (5.0 มิลลิโมล/ดล.) ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน แต่ควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • ดัชนีน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง : น้อยกว่า 140 มก./ดล. หรือ 7.8 มิลลิโมล/ลิตร หากดัชนีนี้ต่ำกว่า 140 มก./ดล. (หรือ 7.8 มิลลิโมล/ลิตร) หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง ถือว่าร่างกายปกติ
 • ดัชนีน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง: ต่ำกว่า 10 มิลลิโมล/ลิตร ถือว่าเป็นปกติ
 • ดัชนีน้ำตาลในเลือดก่อนนอน: วัดที่บ้าน สำหรับคนป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงต่อโรค ช่วง 110 ถึง 150 มก./ดล. ถือว่าปกติ
 • ดัชนีการทดสอบฮีโมโกลบิน A1c (HbA1c): ต่ำกว่า 48 มิลลิโมล/โมล (เทียบเท่ากับ 6.5%) ถือว่าเป็นเรื่องปกติ นี่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน

น้ำตาลในเลือดสูงอาจเป็นผลมาจากการแทรกแซงหรือการจำกัดการออกฤทธิ์ของอินซูลิน เช่นเดียวกับความสามารถในการหลั่งอินซูลินจากเซลล์ตับอ่อนที่จำกัด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายประการ รวมถึงความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

แม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน แต่ดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำต่ำกว่า 70 มก./ดล. (เทียบเท่า 3.9 มิลลิโมล/ลิตร) ถือเป็นสัญญาณของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น สูญเสียพลังงาน ตาพร่ามัว วิตกกังวล หรือสูญเสียการควบคุม ในเวลานี้คุณควรเติมน้ำตาลด้วยลูกกวาดหรือน้ำเชื่อมอย่างรวดเร็ว กรณีที่รุนแรงอาจทำให้หมดสติและสมองถูกทำลายได้

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือระดับคำเตือนเกี่ยวกับดัชนีน้ำตาลในเลือดและความเสี่ยงต่อโรค:

 • ดัชนีน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 140 ถึง 199 มก./ดล. เมื่อถึงระดับนี้คุณอาจประสบภาวะก่อนเป็นเบาหวานได้
 • น้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 1 ชั่วโมง คือ 200 มก./ดล. หรือสูงกว่า ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคเบาหวานตามแนวทางของสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา (ADA)

กล่าวโดยสรุป หลังจากรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง หากระดับน้ำตาลในเลือด < 140 มก./ดล. (หรือ <7.8 มิลลิโมล/ลิตร) แสดงว่าร่างกายเป็นปกติ

หากระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารภายใน 1 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 140 ถึง 199 มก./ดล. แสดงว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
หากระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารภายใน 1 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 140 ถึง 199 มก./ดล. แสดงว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

วิธีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงแล้ว เรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วย น้ำตาลในเลือดมีบทบาทสำคัญในการทำงานของร่างกาย ดังนั้นการรักษาอาหารที่สมดุลและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปกป้องสุขภาพของเรา

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือด:

รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

เพื่อรักษาดัชนีน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร 1 ชั่วโมงอย่างปลอดภัย คุณจะต้องสร้างแผนโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการเลือกอาหารและปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม

เพื่อให้มั่นใจถึงความสมดุลทางโภชนาการ สิ่งสำคัญที่ควรทราบ:

 • Glucid: คิดเป็นประมาณ 50 – 60% ของแคลอรี่ทั้งหมดที่ให้กับร่างกาย
 • ไขมัน: ควรให้ประมาณ 20 – 30% ของแคลอรี่ทั้งหมด
 • โปรตีน: ควรคิดเป็นประมาณ 15 – 20% ของแคลอรี่ทั้งหมด

เมื่อปรับเปลี่ยนปริมาณแคลอรี่ ให้พิจารณาระดับการใช้พลังงานในกิจกรรมประจำวันของคุณเพื่อให้เกิดความสมดุล

สิ่งสำคัญคือต้องแบ่งเป็น 3 มื้อต่อวันเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ โดยอาหารเช้าถือว่าสำคัญที่สุด อย่าข้ามมื้อเช้าเพราะจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ดีที่สุดตลอดทั้งวัน

รับประทานอาหารที่มีสีแดงและเขียวสดเยอะๆ

อาหารสีแดงและสีเขียวสดมีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ผลเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ องุ่น ฯลฯ การรวมโปรตีน ไขมัน และแป้งจากแหล่งอาหารต่างๆ เข้ากับผลไม้เหล่านี้ในมื้ออาหารสามารถช่วยรักษาดัชนีน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้

ออกกำลังกาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน และ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่าลืมตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดและตัวชี้วัดสุขภาพอื่นๆ ก่อนเริ่มออกกำลังกาย

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองที่บ้านโดยใช้เครื่องวัดน้ำตาลจะช่วยให้คุณควบคุมและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ง่ายขึ้น 

การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบันที่ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้แต่ในคนในอายุน้อย

ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dcare

การใช้อาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ Dcare เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ มีสองรุปแบบคือเม็ดฟู่และแคปซูล ดังนี้: 

 • เม็ดฟู่ Dcare: สกัดจากสมุนไพรที่หายาก เช่น ผักเชียงดา บอระเพ็ด ต้นอินทนิล เหตุถั่งเช่า วิตามิน B1 ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด ให้สารอาหารแก่ร่างกายเนื่องจากมีกรดอะมิโนถึง 17 ชนิด วิตามินและแร่ธาตุมากมาย ขณะเดียวกันยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและลดผลข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันอีกด้วย 
 • แคปซูล Dcare Gold: กัดจากต้นอินทนิน มะระขี้นก ผักเชียงดา เทียวฮวยฮุ้ง เจียวกู่หลาน ไป๋จู๋ และวิตามินอีและซี … ส่วนประกอบที่ปลอดภัยและอ่อนโยนเหล่านี้จะช่วยลดเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะระขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือด ปรับการย่อยอาหาร ล้างพิษ และจำกัดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือดและความดันโลหิต วิตามินซีและอียังช่วยบำรุงผิวและเพิ่มพลังงานให้กับผู้ป่วย
ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

สรุป

ปัจจุบันนี้ เมื่อความเสี่ยงของโรคเบาหวานกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 1 ชั่วโมง การทำความเข้าใจกลไกการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดหลังจากหนึ่งชั่วโมงจะช่วยให้เรารู้วิธีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด จากนั้นสามารถควบคุมอาหารและใช้ชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โปรโมชั่น ทดลองใช้ ปรึกษา