โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน-โรคที่อันตราย!

ตามสถิติ ปัจจุบันอัตราของผู้ป่วยโรคเบาหวานกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุน้อยลง โรคนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตประจำวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงมากมาย เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในบทความด้านล่างนี้กันครับ 

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต โรคนี้มีสาเหตุหลักมาจากตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ หรือฮอร์โมนนี้มีความสามารถในการออกฤทธิ์ในร่างกายลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่โรคอันตรายอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ไตวาย ตาบอด…

โดยปกติโรคเบาหวานจะประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่

 • โรคเบาหวานประเภท 1: เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เบต้าที่ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินลดลงหรือไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย โรคส่วนใหญ่เกิดในผู้ป่วยสูงอายุหรือเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 20 ปี) คิดเป็นประมาณ 5 – 10% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ในรูปแบบของโรคนี้อาการมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและดำเนินไปอย่างรวดเร็วจึงสามารถระบุโรคได้
 • โรคเบาหวานประเภท 2: นี่เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีและมีแนวโน้มอายุน้อยกว่า สัดส่วนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 90 – 95 ของจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด โรคนี้อันตรายกว่าเบาหวานชนิดที่ 1 เนื่องจากตรวจพบและรักษาได้ยาก

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีอาการดังต่อไปนี้ 

 • ปัสสาวะบ่อย: ระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและเกินเกณฑ์การดูดซึมในไต ปริมาณกลูโคสที่ไม่ดูดซึมกลับเข้าไปในท่อส่วนใกล้เคียงจะทำให้น้ำตาลค้างอยู่ในปัสสาวะ นอกจากนี้เนื่องจากมีน้ำตาลในปัสสาวะสูง ความดันออสโมติกของปัสสาวะจึงเพิ่มขึ้น ดังนั้นน้ำจะแพร่กระจายเข้าสู่ปัสสาวะและเพิ่มปริมาณปัสสาวะส่งผลให้ปัสสาวะบ่อย
 • กระหายน้ำบ่อย: เมื่อร่างกายขาดน้ำจะไปกระตุ้นไฮโปธาลามัสทำให้เกิดความรู้สึกกระหายน้ำทำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอย่างต่อเนื่อง
 • กินเยอะ: เนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลเพื่อสร้างพลังงานได้ ผู้ป่วยจะรู้สึกหิวเร็ว ถูกกระตุ้นให้กินมาก
 • ร่างกายอ่อนเพลีย ผอม แม้จะทานอาหารมากกว่าปกติเพราะร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสเป็นพลังงานได้จึงต้องเพิ่มการย่อยสลายไขมันและโปรตีนเพื่อชดเชย นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้ป่วยมักผอมและซีด
 • นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการต่างๆ เช่น ปากแห้ง คลื่นไส้ ตาพร่ามัว และแผลหายช้า อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอาการข้างต้นแล้ว หากต้องการทราบว่าคุณเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ คุณยังควรไปพบแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำ
เบาหวานมี 2 ชนิด และมีอาการต่างกัน (ภาพ: อินเตอร์เน็ต)
เบาหวานมี 2 ชนิด และมีอาการต่างกัน (ภาพ: อินเตอร์เน็ต)

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายของโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานส่วนใหญ่เกิดจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นเวลานาน ทำให้หลอดเลือดเล็กและใหญ่เสียหาย เมื่อระบบหลอดเลือดเสียหายจะส่งผลต่อการทำงานของเส้นประสาท ตา ไต…

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดขนาดเล็ก และภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดขนาดใหญ่

ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก ได้แก่:

เบาหวานขึ้นตา

นี่เป็นสาเหตุหลักของการตาบอดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคนี้มักเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดขนาดเล็กได้รับความเสียหาย เส้นเลือดฝอยโป่งทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดและโรคจุดภาพชัดบวมจากเบาหวาน โรคนี้มักจะไม่มีอาการในระยะแรก อาการต่างๆ จะปรากฏชัดเจนเมื่อโรคลุกลามอย่างรุนแรง รวมถึงการมองเห็นไม่ชัด กระจกตาหลุด จอประสาทตาหลุด และสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตา ผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่ใจกับการตรวจจอประสาทตาเป็นประจำทุกปี หากคุณตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ คุณจะสามารถรักษาและป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ 

เบาหวานลงไต

ภาวะนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน โรคนี้มักเกิดขึ้นเมื่อเยื่อหุ้มชั้นใต้ดินของไตหนาขึ้น มีการแพร่กระจายของเยื่อหุ้มปอด และเกิดภาวะไตอักเสบ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างแรงกดดันต่อไตและค่อยๆ ลดอัตราการกรองของไต โรคไตที่มาพร้อมกับความดันโลหิตสูงช่วยเร่งการลุกลามของโรค โรคนี้มักไม่แสดงอาการมากนักจนกระทั่งเกิดโรคไตหรือไตวายเรื้อรัง 

โรคเส้นประสาทจากเบาหวาน

นี่เป็นผลมาจากการขาดเลือดของเส้นประสาทเนื่องจากโรคหลอดเลือดอักเสบ ผลกระทบโดยตรงของน้ำตาลในเลือดต่อเซลล์ประสาท และการเปลี่ยนแปลงของสารในเซลล์ที่ลดการทำงานของเส้นประสาท โดยปกติโรคปลายประสาทอักเสบจากเบาหวานจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้: 

 • โรคปลายประสาทอักเสบ: โรคปลายประสาทอักเสบพบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยส่งผลต่อเส้นประสาทที่ขาและเท้า และในบางกรณีที่มือและปลายแขน ผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 35% – 50% จะมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคปลายประสาทอักเสบ อาการของโรคจะมีอาการชา คัน และสูญเสียความรู้สึกที่เท้า…
 • ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ: ส่งผลต่อเส้นประสาทอัตโนมัติของระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ดวงตา ต่อมเหงื่อ และแม้กระทั่งอวัยวะสืบพันธุ์… ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • ความเสียหายต่อเส้นประสาทสมองเส้นเดียว: มักเกิดขึ้นที่ศีรษะ แขน ขา หรือแม้แต่ร่างกาย ความเสียหายจากการกดทับที่เส้นประสาททำให้เกิดอาการชาที่ข้อมือ อาการชา กล้ามเนื้อมือลีบ…
 • อาการกดทับรากประสาท: โรคนี้ทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทที่ทำให้กล้ามเนื้อลีบ โรคของระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งแสดงออกมาเป็นอาการปวดต้นขาข้างใดข้างหนึ่ง น้ำหนักลด และการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดเล็ก (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

โรคแทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องภาวะหลอดเลือดแข็ง 

โรคเบาหวานยังสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องภาวะหลอดเลือดแข็งในหลอดเลือดขนาดใหญ่ ได้แก่:

 • ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากเลือดออกในสมอง ทำให้สมองถูกทำลาย บางครั้งเกิดภาวะขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมักมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 150 – 400% ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง การกลับเป็นซ้ำ และการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจะสูงกว่าในผู้ป่วยเบาหวาน
 • สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจจะทำให้เกิดภาวะขาดเลือด แน่นหน้าอก และกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด เมื่อทำการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานมักจะเห็นความเสียหายของหลอดเลือดหัวใจได้ 
 • เส้นเลือดอุดตันที่แขนขาและเนื้อตายเน่าของแขนขาโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ โรคเนื้อเน่ามักพบบริเวณนิ้วเท้าและนิ้วเท้าของผู้ป่วยมักจะเปลี่ยนเป็นสีเข้ม หากรักษาไม่ทันอาจจำเป็นต้องตัดแขนขาได้ 
 • นอกจากนี้ภาวะหลอดเลือดยังก่อให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและแผลที่เท้า ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอื่นๆ อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้องและภาวะลำไส้อุดตัน
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอาจนำไปสู่โรคหัวใจและโรคอันตรายอื่นๆ อีกหลายชนิด (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอาจนำไปสู่โรคหัวใจและโรคอันตรายอื่นๆ อีกหลายชนิด (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวาน 

นอกจากภาวะแทรกซ้อนข้างต้นแล้ว ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถมีภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้:

 • ภาวะ DKA (Diabetic Ketoacidosis) หรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับเลือดเป็นกรด: ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันของโรคเบาหวานเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูงในระยะยาวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพิ่มคีโตนในเลือด และเพิ่มโอกาสเกิดภาวะกรดจากการเผาผลาญ น้ำตาลในเลือดสูงจะเพิ่มการดูดซึมของปัสสาวะ และทำให้สูญเสียน้ำและอิเล็กโทรไลต์ อาการบางอย่างที่สามารถเห็นได้ในผู้ป่วย ได้แก่ อาเจียน คลื่นไส้ ปวดท้อง โคม่า และถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • เบาหวานลงเท้า: การติดเชื้อ แผลเปื่อย และเนื้อตายบริเวณเท้าเป็นเรื่องปกติ สาเหตุคือโรคหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • โรคตาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานขึ้นตา: ผู้ป่วยอาจประสบภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน กระจกตามีรอยขีดข่วน และโรคระบบประสาทจอประสาทตา
 • โรคตับและท่อน้ำดี: ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ไขมันเกาะตับที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นิ่ว และโรคตับแข็ง
 • โรคผิวหนัง: ผู้ป่วยสามารถทนทุกข์ทรมานจากโรคต่าง ๆ เช่นการติดเชื้อราที่ผิวหนัง, แผลที่แขนขา, โรคผิวหนังที่เป็นเบาหวาน, แกรนูโลมาเนื้อตาย, เส้นโลหิตตีบระบบเบาหวาน, แกรนูโลมา, โรคด่างขาว ฯลฯ
 • อาการซึมเศร้าภาวะสมองเสื่อม
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวานที่คุณควรรู้(ภาพ:อินเทอร์เน็ต)
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวานที่คุณควรรู้(ภาพ:อินเทอร์เน็ต)

วิธีควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน

ถ้ารับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจจะมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

วิธีควบคุมโรคเบาหวาน

เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยดังต่อไปนี้ 

 • ค่า HbA1c < 7%.
 • ระดับน้ำตาลขณะที่หิว: 3.9 – 7.2 mmol/l.
 • ระดับน้ำตาลก่อนอาหาร: < 7.2 mmol/l.
 • ระดับน้ำตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง: < 10 mmol/l.

ทานยาตามแพทย์สั่ง

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังและรักษาได้ยาก ดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังควรไปตรวดระดับน้ำตาลเป็นประจำทุก 1 – 3 เดือน ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์สามารถตรวจสอบอาการได้ ประเมินประสิทธิภาพของการรักษาและพิจารณาเปลี่ยนขนาดยาหากจำเป็น 

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการรักษาโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องควบคุมอาการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน อาหารที่ควรจะจำกัด ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคาร์โบไฮเดรต เกลือ ไขมันชนิดไม่ดี หรือโปรตีนจากสัตว์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรรับประทานผัก ผลไม้ และอาหารที่มีเส้นใยชนิดละลายน้ำต่ำจำนวนมาก ซึ่งต้มเพื่อจำกัดไขมัน นอกจากนี้ คุณควรแบ่งมื้ออาหารออกเป็นส่วนเล็กๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อไม่ให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลในอาหารมากเกินไปและเพิ่มดัชนีน้ำตาลในเลือด 

ผู้ป่วยจำเป็นต้องควบคุมอาหารเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ผู้ป่วยจำเป็นต้องควบคุมอาหารเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

เคล็ดคำแนะนำที่มีประโยชน์ที่สุดคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ไต ดวงตา และภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dcare

นอกจากวิธีการข้างต้นแล้ว การผสมผสานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยลดเบาหวานก็มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้ Dcare เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและควบคุมโรคให้อยู่หมัด Dcare มีสองรุปแบบ ดังนี้:

 • เม็ดฟู่ Dcare: ส่วนประกอบที่ช่วยลดเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น: ผักเชียงดา บอระเพ็ด ต้นอินทนิล ถั่งเช่า วิตามิน,… เม็ดฟู่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด และเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถั่งเช่า มีวิตามินและกรดอะมิโนมากมายที่ช่วยเสริมโภชนาการให้กับร่างกายและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
 • แคปซูล Dcare: ส่วนประกอบที่ปลอดภัยและอ่อนโยน ได้แก่ สกัดจากต้นอินทนิน มะระขี้นก ผักเชียงดา เทียวฮวยฮุ้ง เจียวกู่หลาน ไป๋จู๋ วิตามินซีและอี แคปซูลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด กระตุ้นให้ตับอ่อนผลิตอินซูลิน นอกจากนี้ วิตามินซีและอีช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน 
การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

สรุป

ข้างต้นเป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน โรคเบาหวานอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายมากมายและส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้ ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติ คุณควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โปรโมชั่น ทดลองใช้ ปรึกษา