5+ สัญญาณเตือนโรคเบาหวานในผู้ชาย

สัญญาณของโรคเบาหวานในผู้ชายมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพการเจริญพันธุ์ ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องได้รับการดูแลและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย มาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณทั่วไปของโรคเบาหวานในผู้ชายและวิธีควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

สัญญาณเตือนของโรคเบาหวานในผู้ชาย

นอกจากอาการเบาหวานทั่วไปที่ทุกคนเป็นแล้ว ผู้ชายก็จะมีอาการเป็นของตัวเองด้วย ต่อไปนี้เป็นสัญญาณที่ผู้ป่วยไม่ควรละเลย:

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นภาวะหนึ่งของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย อาการที่ชัดเจนที่สุดคือนกเขาไม่ขันระหว่างมีเพศสัมพันธ์ สาเหตุหลักของภาวะนี้คือน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งส่งผลต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดในอวัยวะเพศชาย จึงส่งผลต่อความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

จากการวิจัยในปี 2560 พบว่ามากกว่า 50% มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากโรคเบาหวาน เมื่อประสบภาวะนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนและมีมาตรการการรักษาแบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานจะมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานจะมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดและการทำงานของอินซูลิน ยิ่งระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ ความต้านทานต่ออินซูลินก็จะยิ่งสูงขึ้น ฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงจะนำไปสู่ปัญหาทางสรีรวิทยามากมายในผู้ชายและความผิดปกติของการเผาผลาญ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอันเนื่องมาจากการสูญเสียฮอร์โมนเพศชาย

การหลั่งย้อนทาง

นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อหลั่งอสุจิ น้ำอสุจิจะกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะโดยไม่ไหลออกทางท่อปัสสาวะ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทและหลอดเลือดในท่อปัสสาวะไปรบกวนกล้ามเนื้อหูรูดของคอกระเพาะปัสสาวะ นี่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อจิตวิทยาและสุขภาพการเจริญพันธุ์ของผู้ชาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากและเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การหลั่งเร็ว

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสียหายต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดในอวัยวะเพศชาย ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของผู้ชายในการควบคุมการหลั่งอสุจิ สิ่งนี้นำไปสู่การหลั่งเร็ว การหลั่งที่ไม่พึงประสงค์ และมักเกิดขึ้นก่อนหรือทันทีหลังจากที่อวัยวะเพศชายเข้าสู่ช่องคลอด ปรากฏการณ์นี้ยังคงมีอยู่ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิ การเจริญพันธุ์ และจิตวิทยาของคู่รัก

เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่อวัยวะเพศชาย

สัญญาณที่พบบ่อยของโรคเบาหวานในผู้ชายคือการติดเชื้อที่อวัยวะเพศ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะสร้างสภาวะให้เชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ง่าย ทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะสืบพันธุ์ชาย ความเสี่ยงของการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่อวัยวะเพศชายในผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัตจะสูงกว่าในคนปกติ

สัญญาณของโรคเบาหวานในผู้ชาย: เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อวัยวะเพศ
สัญญาณของโรคเบาหวานในผู้ชาย: เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อวัยวะเพศ

ปัสสาวะบ่อย

ผู้ที่เป็นเบาหวานโดยทั่วไปและโดยเฉพาะผู้ชายจะปัสสาวะมากขึ้นและกระหายน้ำมากกว่าคนปกติ สาเหตุของปรากฏการณ์นี้คือน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งส่งผลต่อการทำงานของไต เมื่อไตทำงานไม่ปกติ น้ำตาลกลูโคสจะถูกขับออกทางอุจจาระ นำไปสู่กระบวนการกำจัดของเหลวออกจากร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยเป็นเบาหวานบ่อยขึ้น ขาดน้ำ และรู้สึกกระหายน้ำมากขึ้น

ร่างกายเหนื่อยล้า

เมื่อร่างกายขาดอินซูลิน กลูโคสในร่างกายจะไม่ถูกแปลงเป็นพลังงาน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า ขาดพลังงาน และทำให้ผู้ป่วยอ่อนแอ ความเหนื่อยล้าของร่างกายเป็นเวลานานจะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น ความลำบากในการทำกิจกรรมประจำวัน และจิตใจที่ลดลง

สัญญาณของโรคเบาหวานในผู้ชายสามารถลุกลามได้อย่างจริงจังและก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายมากมาย ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรใส่ใจกับร่างกายของตนเองมากขึ้นและไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที

ความเหนื่อยล้าของร่างกายเป็นเวลานานส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ความเหนื่อยล้าของร่างกายเป็นเวลานานส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ผู้ชายอายุเท่าไรที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากที่สุด?

ตามรายงานทางสถิติ ผู้ชายอายุ 45 – 64 ปี มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆ เช่น อาหาร วิถีการดำเนินชีวิต ประวัติ โรคประจำตัว… ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเริ่มของโรคเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน โรคเบาหวานมีความเสี่ยงสูงต่อการฟื้นฟู ดังนั้นคนทุกวัยจึงจำเป็นต้องรู้วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคนี้

ความแตกต่างระหว่างโรคเบาหวานในผู้หญิงและผู้ชาย

ชายและหญิงมีอัตราการเป็นโรคเบาหวานใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม โรคเบาหวานในแต่ละเพศมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะดังนี้

 • ผู้หญิงมักมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์สูงกว่าผู้ชาย
 • ภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากโรคเบาหวานพบได้บ่อยในสตรี
 • ผู้ชายมักจะได้รับผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพการเจริญพันธุ์ที่ร้ายแรงมากกว่าผู้หญิง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอาการและภาวะแทรกซ้อนจะแตกต่างกันเพียงใด ทั้งสองคนจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและปรับอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค

สัญญาณและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะแตกต่างกันในผู้ชายและผู้หญิง
สัญญาณและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะแตกต่างกันในผู้ชายและผู้หญิง

วิธีควบคุมโรคเบาหวานในผู้ชาย

เพื่อควบคุมโรคเบาหวานในผู้ชายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยจำเป็นต้องผสมผสานหลายปัจจัย ได้แก่ การรักษา นิสัย… วิธีลดภาวะแทรกซ้อนของสัญญาณโรคเบาหวานในผู้ชายมีดังนี้:

อาหาร

 • ทานอาหารที่อุดมด้วยผักและผลไม้สีเขียวเพื่อเสริมวิตามินที่จำเป็น
 • ลดการบริโภคอาหารจานด่วน ขนมหวาน และอาหารที่มีไขมันเข้าสู่ร่างกายให้น้อยที่สุด
 • ทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน

การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์

 • รักษากิจวัตรการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
 • เลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของคุณ อย่าหักโหมจนเกินไป
 • ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำก่อนออกกำลังกาย

การรักษาทันเวลา

 • ติดตามสุขภาพร่างกายของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจพบอาการผิดปกติโดยทันที
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • วัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
 • การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
การการปรับพฤติกรรมการกินจะช่วยรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การการปรับพฤติกรรมการกินจะช่วยรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Dcare

นอกจากการใช้ยาแล้ว ผู้ป่วยควรเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อลดอาการและช่วยให้การรักษาดีขึ้น Dcare เป็นที่รู้จักในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยควรอ้างถึง:

 • เม็ดฟู่ Dcare: ผลิตภัณฑ์สกัดจากสมุนไพรที่อ่อนโยน เช่น สารสกัดจากผักเชียงดา บอระเพ็ด อินทนิล เห็ดถั่งเช่า วิตามินบี 1… เม็ดฟู่ Dcare ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย กรดอะมิโนและแร่ธาตุในเห็ดถั่งเช่าช่วยเสริมโภชนาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีพลังงานมากขึ้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วยลดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย
 • แคปซูล Dcare: สกัดจากส่วนผสมสมุนไพร เช่น สารสกัดบอระเพ็ด ผักเชียงดา ต้นอินทนิน มะระขี้นก เจี่ยวกุหลาน เทียวฮวยฮุ้ง และวิตามิน E และ C 

แคปซูล Dcare ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของโรคเบาหวานในผู้ชายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนประกอบจากมะระขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือด ปรับปรุงการย่อยอาหาร ดับความร้อน และล้างพิษ วิตามินช่วยลดอาการเบาหวานที่ผิวหนังและให้พลังงานแก่ผู้ป่วย

โรคเบาหวานไม่มีวิธีรักษาโดยเฉพาะ แต่ถ้าคุณรู้วิธีผสมผสานกับอาหารที่มีประโยชน์และได้รับการรักษาที่ดี จะช่วยให้ผู้ป่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ได้ สัญญาณของโรคเบาหวานในผู้ชายส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะปัญหาทางสรีรวิทยา ดังนั้นผู้ป่วยควรดดูแลสุขภาพของตนเองและไปพบแพทย์ทันทีเมื่อร่างกายมีอาการผิดปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โปรโมชั่น ทดลองใช้ ปรึกษา