ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป สุขภาพเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยป้องกันโรคอันตรายต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะโรคเบาหวาน 

บทความด้านล่างนี้จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วิธีวัดน้ำตาลอย่างแม่นยำ และวิธีการป้องกันโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ 

น้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเท่าไหร่ถึงปกติ เท่าไหร่เสี่ยงเบาหวาน?

ระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มักจะอยู่ระหว่าง 4.0 ถึง 5.6 มิลลิโมล/ลิตร กรณีที่ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 5.7 ถึง 6.9 มิลลิโมล/ลิตร นี่เป็นสัญญาณของภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่า 7 มิลลิโมล/ลิตร อาจป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว

ระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุมักจะอยู่ระหว่าง 4.0 ถึง 5.6 มิลลิโมล/ลิตร (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุมักจะอยู่ระหว่าง 4.0 ถึง 5.6 มิลลิโมล/ลิตร (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

หากต้องการทราบว่าดัชนีน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเปลี่ยนแปลงอย่างไร คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลด้านล่างนี้

ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปขณะนอนหลับ

เมื่อเข้านอน ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปกติ ก่อนเข้านอนประมาณ 15 – 20 นาที ควรวัดดัชนีน้ำตาลในเลือดเพื่อตรวจสอบว่าระดับน้ำตาลในเลือดคงที่หรือไม่

โดยปกติก่อนเข้านอน ระดับน้ำตาลในเลือดของคนปกติจะอยู่ระหว่าง 110 – 115 มก./เดซิลิตร เทียบเท่ากับประมาณ 6 – 8.3 มิลลิโมล/ลิตร อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำตาลในเลือดอาจใช้หน่วยวัดต่างกันแต่ผลลัพธ์ยังค่อนข้างแม่นยำ

ระดับน้ำตาลในเลือดในเวลานี้อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำตาลที่บริโภคระหว่างมื้อเย็นหรือมื้อก่อน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งจะช่วยลดการทำงานของตับอ่อน และจำกัดความสามารถในการหลั่งอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในเวลานี้ผู้ป่วยอาจเป็นโรคเบาหวานได้

ก่อนเข้านอนระดับน้ำตาลในเลือดของคนปกติจะอยู่ระหว่าง 110 - 115 มก./ดล. (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ก่อนเข้านอนระดับน้ำตาลในเลือดของคนปกติจะอยู่ระหว่าง 110 – 115 มก./ดล. (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เมื่อพิจารณาดัชนีน้ำตาลในเลือดระหว่างอดอาหารกับอิ่มในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มักจะมีความแตกต่างที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มักแนะนำให้ทำการวัดระดับน้ำตาลในเลือดในขณะท้องว่าง สำหรับผู้ที่ไม่มีโรคนี้ ดัชนีน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารมักจะอยู่ในช่วง 3.9 – 5 มิลลิโมล/ลิตร เทียบเท่ากับ 70 – 92 มก./ดล. หากดัชนีนี้อยู่ในช่วง 5 – 7.2 มิลลิโมล/ลิตร ควรพิจารณาพาบุคคลนั้นไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในกรณีที่ดัชนีน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกิน 7.2 มิลลิโมล/ลิตร ความเสี่ยงของโรคเบาหวานมีสูงมาก และจำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการรอนานเกินไปเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ส่งผลให้โรคนี้รุนแรงมากขึ้น .

ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหลังรับประทานอาหาร

หลังรับประทานอาหารหากต้องการวัดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรรอหลังอาหาร 1 – 2 ชั่วโมงจึงจะทำได้ เหตุผลก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณน้ำตาลจากอาหารถูกย่อยและระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ จึงให้ผลการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หลังรับประทานอาหาร ดัชนีน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุมักจะสูงกว่าเมื่อหิว

โดยปกติดัชนีน้ำตาลในเลือด 1 – 2 ชั่วโมงหลังอาหารมักจะผันผวนประมาณ 6.6 มิลลิโมล/ลิตร เทียบเท่ากับประมาณ 120 มก./ดล. ในกรณีที่ดัชนีน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 6.6 – 10.1 มิลลิโมล/ลิตร ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และหากสูงกว่า 10.1 มิลลิโมล/ลิตร ความเสี่ยงนี้จะสูงมากและต้องได้รับการตรวจสุขภาพทันที เป็นไปได้.

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมง มีค่าประมาณ 6.6 มิลลิโมล/ลิตร เทียบเท่ากับ 120 มก./ดล. (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมง มีค่าประมาณ 6.6 มิลลิโมล/ลิตร เทียบเท่ากับ 120 มก./ดล. (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

วิธีวัดดัชนีน้ำตาลในเลือดที่แม่นยำที่สุดสำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี

หากต้องการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างแม่นยำ คุณสามารถใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดหรือไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบได้ ขั้นตอนการตรวจเบาหวานด้วยเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดมีดังนี้

 • ล้างมือให้สะอาดเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด
 • ดูวันหมดอายุและรหัสของแผ่นตรวดน้ำตาล สอดเข็มเจาะเลือดเข้าไปในเครื่องวัดระดับน้ำตาลแล้วเจาะเลือด (หมายเหตุ หลังจากเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วจะต้องดำเนินการทันที เพื่อไม่ให้ทิ้งไว้นานเกินไปที่จะออกซิไดซ์ได้ง่าย)
 • หยดเลือดลงบนแถบทดสอบ วางแถบทดสอบลงในมิเตอร์ และดูระดับน้ำตาลในเลือด
 • บันทึกผลการวัดน้ำตาลและแบ่งปันกับแพทย์ของคุณหากจำเป็น
 • จากผลลัพธ์ผู้ป่วยสามารถปรับการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม

ถ้าผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ผู้ป่วยไม่เพียงสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ แต่ยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสวิ่ง ขึ้นๆ ลงๆ ….

สาเหตุของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาจมีสาเหตุหลายประการ อย่างเช่น:

น้ำหนักเกิน, โรคอ้วน

เนื่องจากมีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน กระบวนการผลิตอินซูลินของร่างกายจึงมักจะลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขาดอินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนัก

น้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดสูง (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
น้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดสูง (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล

อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน

คาร์โบไฮเดรตที่คุณกินจะถูกแปลงเป็นกลูโคสในเลือดของคุณ ยิ่งคุณกินคาร์โบไฮเดรตมากเท่าไร ร่างกายก็จะยิ่งหลั่งน้ำตาลมากขึ้นเท่านั้น

การทำงานของตับอ่อนบกพร่อง

ในร่างกายมนุษย์ ตับอ่อนเป็นอวัยวะหลักที่รับผิดชอบในการสังเคราะห์และผลิตอินซูลิน เมื่อการทำงานของตับอ่อนบกพร่อง ปริมาณอินซูลินที่ผลิตก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี ส่งผลให้ดัชนีนี้เพิ่มขึ้น

ความล้มเหลวของตับอ่อนทำให้การควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดี (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
ความล้มเหลวของตับอ่อนทำให้การควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดี (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำและเพียงแค่นั่งหรือนอนในที่เดียวก็จะทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นน้อยลงและไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่อง ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

นิสัยไม่ออกกำลังกายเป็นสาเหตุของดัชนีน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
นิสัยไม่ออกกำลังกายเป็นสาเหตุของดัชนีน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

การทำงานของตับบกพร่อง

ตับเป็นอวัยวะของร่างกายที่เก็บและปล่อยกลูโคส เมื่อการทำงานของตับบกพร่องจะส่งผลต่อความสามารถในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น

ผลข้างเคียงของยาบางชนิด

เมื่อผู้สูงอายุใช้ยาบางชนิด เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์ ยาลดความดันโลหิต เป็นต้น ก็อาจเป็นสาเหตุของน้ำตาลในเลือดสูงได้เช่นกัน

วิธีป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ผู้ป่วยจะสามารถควบคุมโรคได้ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลในเลือดสูงกระทันหัน…

 • ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพซึ่งมีสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย ส่งเสริมให้รับประทานผลไม้ ผัก ธัญพืช ถั่ว ฯลฯ ที่มีรสหวานน้อยให้มาก นอกจากนี้ ควรรับประทานไขมันที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาล แป้ง ฟาสต์ฟู้ด แอลกอฮอล์ สูง…
 • คุณควรแบ่งมื้อเล็กๆ หลายมื้อตลอดทั้งวัน นอกเหนือจากมื้อหลักแล้วยังควรเพิ่มของว่างด้วย ไม่ควรทานอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไป คุณต้องทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการอดอาหารหรือหิวนานเกินไป
 • ควรออกกำลังกายเบาๆ สม่ำเสมอ การเดิน วิ่งจ๊อกกิ้ง หรือว่ายน้ำ…ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที
 • ห้ามสูบบุหรี่และอยู่ห่างจากบริเวณที่มีกลิ่นบุหรี่จากคนรอบข้าง ขณะเดียวกันคุณควรฝึกนิสัยการเข้านอนเร็วและนอนหลับให้เพียงพอ
 • การตรวจสุขภาพทั่วไปตามกำหนดเวลา ช่วยให้ผู้ป่วยตรวจพบปัญหาสุขภาพได้เร็วและสม่ำเสมอสม่ำเสมอและทันท่วงที
วิธีป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)
วิธีป้องกันโรคเบาหวานในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ภาพ: อินเทอร์เน็ต)

นอกเหนือจากมาตรการข้างต้นแล้ว ผู้สูงอายุสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น และช่วยลดเบาหวานได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ

Dcare เป็นผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึง มี 2 รูปแบบคือเม็ดฟู่และแคปซูลที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรธรรมชาติและได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ:

 • เม็ดฟู่ Dcare: ส่วนประกอบได้แก่ : สารสกัดจากผักเชียงดา บอระเพ็ด ต้นอินทนิล เห็ดถังเช่า วิตามินบี 1…  ช่วยลดลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด และเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะเห็ดถังเช่าจะช่วยเสริมพลังงานธรรมชาติให้กับผู้ป่วย ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอ่อนล้า
 • แคปซูล Dcare: ส่วนประกอบได้แก่: สารสกัดจากต้นอินทนิน มะระขี้นก ผักเชียงดา เทียวฮวยฮุ้ง เจียวกู่หลาน ไป๋จู๋ และวิตามินอีและซี แคปซูล Dcare ช่วยลดน้ำตาลในเลือด เพิ่มภูมิคุ้มกัน และปรับปรุงภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน นอกจากนี้ผู้ป่วยยังกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นและรู้สึกสบายตัวมากขึ้น

สรุป

ข้างต้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป วิธีวัด และวิธีป้องกันโรคเบาหวาน การทำความเข้าใจดัชนีน้ำตาลในเลือดและการใช้มาตรการป้องกันจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นและปรับปรุงสภาวะของโรคได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โปรโมชั่น ทดลองใช้ ปรึกษา